Thành tích đạt được qua các năm

- Đạt tập thể Lao động xuất sắc.

- Được Liên đoàn lao động Tỉnh công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- Có một giáo viên tham gia hội giảng cấp thành phố đạt loại giỏi.

- Hội thi bé khỏe, bé ngoan cấp trường đạt trên 95% . Bé ngoan tuần đạt 54,1%, bé ngoan tháng đạt 95,5%, chuyên chăm đạt 95,1%. Duy trì trẻ 5 tuổi đến trường tốt.

- Chăm sóc cháu tốt, tính đến tháng 5/2012, 100% cháu đạt cân nặng và chiều cao bình thường, xóa số trẻ suy dinh dưỡng là 15 trẻ. Trẻ đạt các yêu cầu của độ tuổi.

- Được đoàn Y tế học đường của thành phố về kiểm tra và xếp loại xuất sắc. Trong những năm qua trường Mầm non Sơn Ca luôn là một trong những đơn vị đạt xuất sắc trong công tác vệ sinh học đường.

- Được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt xuất sắc về phong trào “

Trường học thân thiện, học sinh tích cực”|

Trong thời giai tới Nhà trường sẽ cố gắng phấn đấu trong năm học 2012-2013:

- Trường Tiên tiến xuất sắc.
- Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1