Thời gian biểu

MỘT NGÀY CỦA BÉ Ở TRƯỜNG MẦM NON

(Dành cho trẻ Mẫu giáo)

Thời gian

Hoạt động

06h45 - 07h45

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

07h45 - 08h00

Ăn bữa sáng

08h00 - 10h15

Học – Chơi hoạt động ở các góc – Chơi ngoài trời

10h15 - 11h15

Ăn chính (bữa trưa)

11h15 - 13h30

Ngủ trưa

13h30 - 15h30

Chơi, hoạt động theo ý thích

15h30 - 16h00

Ăn chính (bữa chiều)

16h00 - 17h15

Chơi, trả trẻ lúc 16h30

 

( Nguồn: Chương trình Giáo dục mầm non theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)