Văn Bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Năm
Phát hành từ ngày đến ngày
Số ký hiệu
Trích yếu
Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
149/GDĐT-MN02/02/2023 Hướng dẫn công tác kiến tập và thực tập cho sinh viên trường CĐSP TW Nha Trang năm học 2022-2023
81/QĐ-GDĐT02/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo kiến tập, thực tập sư phạm Giáo dục Mầm non năm học 2022- 2023
43/QĐ-SGDĐT01/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá thành phố Nha Trang đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2022
138/GDĐT-MN01/02/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 243/QĐ-BGDĐT phê duyệt tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non
541/BC-UBND-GDĐT01/02/2023 BÁO CÁO Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
133/GDĐT-MN01/02/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 56/QĐ-BGDĐT về phê duyệt Tài liệu Hướng dẫn nhân viên y tế trường học chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non
137/GDĐT-MN01/02/2023 triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 13211/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
211/SGDĐT-TTS31/01/2023 thực hiện Thông báo kết luận tại Phiên họp thứ 16 và Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của UBTV Quốc hội; kiến nghị của Đoàn giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC
127/GDĐT- MN31/01/2023 Kế hoạch Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023
420/UBND-YT18/01/2023 KẾ HOẠCH Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế năm 2023 trên địa bàn thành phố Nha Trang
139/SGDĐT-TCCB16/01/2023 Công tác hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023
24/CĐSPTWNT/ĐT12/01/2023 CÔNG VĂN KIẾN TẬP- THỰC TẬP SƯ PHẠM 22-23
69/CV-HKH09/11/2021 XÂY DỰNG QUI CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHUYẾN HỌC
62/HD-HKH11/06/2021 XÂY DỰNG QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHUYẾN HỌC
Thư viện bài hát-thơ, truyện
Video