18/10/2022 16:28        

Chi bộ Đảng

* Cấp ủy:

- Bí thư: Đinh Thị Nhật Trinh

- Phó bí thư: Nguyễn Thị Nhuần

- Chi ủy viên: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

* Đảng viên:

 • 1. Nguyễn Thị Thuận An
 • 2. Biện Thị Thảo
 • 3. Võ Thị Hồng Lê
 • 4. Lưu Thị Kiều Diễm
 • 5. Phạm Thị Thơ
 • 6. Chu Thị Hồng
 • 7. Nguyễn Thị Minh Tâm
 • 8. Dương Thị Thành
 • 9. Trần Thị Hoa
 • 10. Nguyễn Thị Thu Trang
 • 11. Phạm Thị Hồng Quang
 •  
 
Thư viện bài hát-thơ, truyện
Video