Chuyên đề “Tô chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ tiếp cận đa văn hóa ở các cơ sở GDMN”

Chuyên đề “Tô chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ tiếp cận đa văn hóa ở các cơ sở GDMN”

Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021

Mục đích hội thì để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho đội ngũ giáo viên. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn nòng cốt của nhà trường.
Thư viện bài hát-thơ, truyện
Video