Kế hoạch ngày hội Bé yêu sách 2022

 • 25-04-2022
 • /
 • Trường Mầm non Sơn Ca
 • 29
 • Hoạt động của Nhà trường
Kế hoạch ngày hội Bé yêu sách 2022

 UBND TP NHA TRANG

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:112/KH-MNSC

                  Nha Trang, ngày 15 tháng 4 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội “ BÉ YÊU SÁCH”

 

 
 

 

 

 

          Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022;

          Thực hiện kế hoạch số 170/GD ĐT-THCS ngày 23 tháng 02 năm 2022 về việc hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt nam năm 2022 của phòng GDĐT Nha Trang;

Căn cứ tình hình thực tế;

Trường mầm non Sơn Ca xây dựng Kế hoạch tổ chức Tổ chức Ngày hội “ BÉ YÊU SÁCH”như sau:

1. Mục đích:

- Trẻ “đọc” được những điều kỳ diệu trong sách, truyện kể, truyện thơ gần gũi;

- Trẻ yêu thích “đọc sách”, củng cố kỹ năng “đọc sách”, yêu quý và giữ gìn sách, truyện;

- Thông qua Ngày hội, giúp cha mẹ trẻ hiểu hơn về chương trình giáo dục mầm non và thường xuyên đọc sách cho trẻ tại nhà.

          2. Chuẩn bị:

          - Môi trường chung:

          + Sân trường: Để tổ chức hoạt động chung;

          + Giáo viên các lớp xây dựng 01 góc cho trẻ làm quen với sách, tranh truyện, thứ bông, rối;

- Đồ dùng: Mỗi lớp làm 01 quyển sách tranh/truyện/thơ khổ lớn và những sách trang truyện do trẻ tự làm (sử dụng chính những sản phẩm của trẻ làm ra).

3. Nội dung chi tiết:

- Từ 8h15-8h45: Tổ chức các hoạt động chung

Cụ thể:

+ Nêu ý nghĩa Ngày hội;

+ Hướng dẫn và tổ chức hoạt động:

 • Đọc thơ, ngân thơ cho trẻ nghe;
 • Đọc truyện cho trẻ nghe;
 • Kể chuyện sáng tạo;
 • Kể chuyện và biểu diễn rối.
 • Từ 8h45 – 9h30: Hoạt động theo  nhóm, lớp
 • Cho trẻ về các góc để xem tranh truyện, “đọc truyện”, kể đọc chuyện, kể chuyện cho trẻ nghe, trẻ kể chuyện theo tranh, rối....(cô và cha mẹ trẻ cùng tham gia).

          4. Tổ chức thực hiện:

- Kế hoạch được phổ biến trong toàn trường và cha mẹ học sinh cùng tham gia, kèm theo bảng phân công;

- Giáo viên tự chuẩn bị ghế cho trẻ ngồi, sắp xếp tranh ảnh, sách truyện theo từng góc theo bảng phân công;

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Ban giám hiệu để được giải thích và điều chỉnh cho phù hợp./.                                                                                                                

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Toàn trường;                                                                

- Ban ĐDCMHS các lớp MG;

- Lưu: VT.                                                                                   

 

 

     Đinh Thị Nhật Trinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG VĂN 604 CỦA PHÒNG NỘI VỤ VỀ ĐIỀU TRA SỰ HÀI LÒNG

Bài viết trước

CÔNG VĂN 604 CỦA PHÒNG NỘI VỤ VỀ ĐIỀU TRA SỰ HÀI LÒNG
LỄ TỔNG KẾT VÀ BÉ TẠM BIỆT TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA NĂM HỌC 2021- 2022

Tin tiếp theo

LỄ TỔNG KẾT VÀ BÉ TẠM BIỆT TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA NĂM HỌC 2021- 2022

Bài viết liên quan

Công đoàn cơ sở
15/08/2021

Công đoàn cơ sở